Nový program pripravujeme

9:00
Blok 1

Martin Dvořáček ČR: Štít Maličký (film 20 min.)

Pavol Barabáš: Veľký kaňon (film 64 min.)

Prestávka (10.45 – 11.00)

11:00
Blok 2

Rasťo Hatiar SR: Slovak Direct (film 26 min.)

Antoine Girard Fr: Air Karakoram (film 44 min.)

Yannick Boissenot Fr: Deep Freeze Direttissime Walker (film 27 min.)

Prestávka (12.45 – 14.00)

14:00
Blok 3

Michal Kleslo: Indické Himaláje ČR prezentácia (prezentácia 60 min.)

Martin Bernard, ČR: Rozprávka o tak trochu inej princeznej (film 5 min.)

Jozef Opatovský: Kaukaz 2023 prezentácia (prezentácia 50 min.)

E. Rusnák – M. Herchl – M. Petrinec: Slovenskými pohoriami – vysokohorské turistické zrazy prezentácia 1. dielu knihy (prezentácia 30 min.)
Na festivale bude možné si knihu kúpiť a dať podpísať autorom.

Prestávka (16.30 –  17.00)

17:00
Blok 4

Peter Čaplický: Gokio Ri (prezentácia 25 min.)

Manuela Mandl, Rak.: Zdola nahor (film 8 min.)

Jozef Baník: Maroko – Veľký Atlas (prezentácia 20 min.)

Štefan Karak: Posúvať limity (prezentácia 10 min.)

Jakub Varinský: Štefan film (film 28 min.)

Prestávka (18.40 –  18.55)

18:55
Blok 5

Ján Bystriansky: Manaslu ako dotyk neba (prezentácia 50 min.)

Pavol Barabáš: Desiatkový kráľ (film 25 min.)