Pavol Barabáš: Desiatkový kráľ

Ľudia vždy túžili po tom, čo sa javí nemožným. Nielen v Himalájach

zanechali naši horolezci výraznú, ale neviditeľnú stopu. V Tatrách

Jozef Krištoffy v júli minulého roka preliezol voľne najťažšiu

tatranskú technickú cestu Hazard na Veľkom Kostole, ohodnotenú

klasifikáciou ?, A5. Keď sa mu podaril prvý voľný prelez vznikla

nová nádherná cesta klasifikácie 10 UIAA (9, 10, 8-, 7-, 5). Je to

vrchol jeho 11-ročnej horolezeckej cesty plnej adrenalínu, krásy,

poznania a zodpovednosti. Je to aj zamyslenie o tom, čo znamená

posúvať svoje limity.