Pavol Barabáš: Veľký kaňon

Tri obrovské rieky sveta – Brahmaputra, Karnali a Colorado. Splaviť takmer 500-kilometrový úsek Veľkého kaňonu, ktorého steny odhaľujú dávnu históriu Zeme, je snom najskúsenejších vodákov sveta. Problémom je dostať povolenie, zvládnuť organizačnú, časovú a tiež fyzickú a mentálnu náročnosť. Slovenskí vodáci splavovali pereje tejto obrovskej divokej vody skoro mesiac bez kontaktu s civilizáciou, mobilného či satelitného signálu. Odkázaní len jeden na druhého. V neporušenej prírode ich sprevádzal odkaz ich priateľa Jožka Černého, ktorý ich priviedol k divokej vode a splavovaniu riek.