Martin Dvořáček ČR: Štít Maličký

Rež.: Martin Dvořáček,20ˈ

Česká republika/Czech Republic, 2023

Dokumentárny portrét Štít Maličký je výstupom na vrchol. Nielen ten horský, geografický, ale aj náš vnútorný, ľudský. Čo nás priťahuje do hôr? Čo pre nás znamenajú? Môže byť aj človek žulovým masívom?