Vlado Vríčan: Alpské výstupy

Akcia je z roku 2016, tak ako každý rok aj v ten rok sa pripravovala nejaká akcia do Álp. Tento krát padlo rozhodnutie na vežu.. Dent du Geant – 4013 m. a následne prechod jedného s najkrajších hrebeňov v Alpách a to hrebeň Rochefort vo výške tesne nad 4000 m.

Naše ciele sa nachádzajú v masíve Mont Blanc. Je tam viac prístupov, no my sme sa rozhodli s talianskej strany s mestečka Courmayer a hore k chate Torino. Od tejto chaty k nástupu to je cca 5 hodín. Tak sme sa rozhodli že v jeden deň vystúpime k nástupu na bivak a ráno výstup na vežu..,
Výstup je v juhozápadnej stene, je tam viac isteni a je natiahnuté konopné lano ktoré usnadňuje výstup, nakoľko je to obtiažnosť V. Po výstupe a zlaneni dole odpočinok a zavčasu ráno sa pokračuje prechod krásneho mixoveho hrebeňa Rochefort ktorý je vyše kilometra dlhý. V hrebeni sú dva body nad 4000 m. Prvý je vrchol Aiguille du Rochefort – 4001 m. a ďalší vrchol Dôme de Rochefort – 4015 m. s pokračovaním k bivaku Canzio – 3810 m. je to plechová buda asi pre 6 ľudí. Odtiaľ sa da pokračovať hrebeňom v masíve Grandes Jorasses na Pointe Walker – 4208 m. Rozhodnutie bolo od bivaku Canzio zlanovat a zostúpiť k chate Bocallate a dole k autu, tým sa akcia ukončila.