Renan Kamizi: Kráčať v oblakoch

Kým slackline môže byť aj tesne nad zemou, highline sa naťahuje nad miestami, pod ktorými je veľká hĺbka. Ale aké je to na doteraz najvyššej highline na svete? V tomto krátkom filme uvidíte Brazílčana RaffaelaBridiho, ktorý sa vo svojej domovine prešiel nad mestom Praia Grande po takejto línii, natiahnutej priamo v nebi, medzi dvomi teplovzdušnými balónmi.