9:00
Blok 1

Rasťo Hatiar: Štítová stena (film 31 min.)
– Film získal na 30. ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad „Cenu za zobrazenie lezeckého výkonu“, zaslúžene, je to vydarený film.
– Pripomínam, že  v poobednom bloku nám špičkový lezec Jozef Kryštoffy zhrnie svoje 3 návštevy Patagónie: Najťažšie prelezy z Patagónie naživo.

Pablo Hernán Aulita: Posúvať hranice (film 30 min.)

Alastair Lee: Veľkí šejkovia (film 30 min.)

Prestávka (10.45 – 10.55)

10:55
Blok 2

Johannes Mair: 24-hodinová Odysea (film 23 min.)

Hervé Barmasse: Matterhorn – Leví hrebeň (film 35 min.)

Prestávka (12.00 – 13.00)

13:00
Blok 3

Jaro Mikuštiak: Východný Železný štít – Tilleho hrana (film 10 min.)

Jozef Baník: Ararat (prezentácia 20 min.)

Svetozár Krno: Cestou necestou za polárnym slnkom (prezentácia 40 min.)
– Štyristo kilometrov pešo cez Island od Grónskeho mora po Atlantický oceán

Spomienka na Ivana Baja

Vlado Vričan: Sorapis (film 10 min.)

Peter Čaplický: Základný tábor Qomolungma (prezentácia 20 min.)
– Sen o Matke Bohyni Zeme

Prestávka (15.00 –  15.20)

15:20
Blok 4

Stanislav Filkor: Lotus flower tower (prezentácia 60 min.)
– splnený sen po 20rokoch

Renan Kamizi: Kráčať v oblakoch (film 7 min.)

Jozef Krištoffy: Najťažšie prelezy z Patagonie (prezentácia 60 min.)

Palo Jackovič: Horský pokoj a plnenie túžby (prezentácia 30 min.)

Prestávka (18.00 –  18.20)

18:20
Blok 5

Alek Lwow: Pokorný horolezec, nepokorný človek (prezentácia 90 min.)
– unikátny spolok a jeho unikátne výročie