Odmeníme Vami vybratého autora príspevku v programe festivalu hodnotnou cenou.

Pravidlá:
Po skončení 4. bloku (počas tomboly) odovzdáte lístky označené podľa pokynov. Zrátanie lístkov prebehne počas 5. bloku (vystupujúci 5. bloku nesúťažia). Autora najúspešnejšieho príspevku odmeníme na záver festivalu cenou od ALPHA sport MAMMUT, Žilina.

Spôsob označenia:
Pred začiatkom festivalu dostanete hlasovací lístok, na ktorom pri každom súťažnom príspevku bude okienko. Svojim favoritom udelíte miesto 1-3 podľa toho, na ktoré miesto ho radíte vo svojom hodnotení (ako stupne víťazov). O najúspešnejšom rozhodne počet 1. miest, pri ich rovnosti rozhodne počet 2. resp. 3. miest.

POZOR!!! Hlasovacie lístky rozdáme len pred začiatkom festivalu! Po začatí festivalu nebudeme lístky rozdávať, pretože by boli hendikepované príspevky, ktoré už odzneli. Pre zachovanie objektivity hlasujete len jedným lístkom.

Doterajšie výsledky súťaže Ceny divákov:

Víťaz 1. ročníka: Robin Baum (Karlove Vary) - S Vladimírem na Lenina (video)
Spoločný výstup na Pik Lenina a jeho následné zlyžovanie Robina Bauma a Vladimíra Smrža
Víťaz 2. ročníka: Štefan Labuda (Košice) - Hory Bolívie (diapozitívy)
Dobrodružné putovanie od Amazónie k Ľadovým vrcholkom Bolívijských hôr s neopakovateľným Štefanovým sprievodným slovom.
Víťaz 3. ročníka: Braňo Štefánik (Bánovce nad Bebravou): Cesta do tadžických hôr, Prekliate hory - Prokletije
Víťaz 4. ročníka: Martin Gablík (Zvolen): Broad Peak
Víťaz 5. ročníka: Rasťo Hatiar (Liptov): V krajine Maple Whita
Víťaz 6. ročníka: Pavol Barabáš (Bratislava): Neznáma Antarktída
Víťaz 7. ročníka: Peter Kostelanský (Žilina): Bolívia
Víťaz 8. ročníka: Rasťo Hatiar (Liptovský Mikuláš): Lost Nomads (Stratení Nomádi)