Tento festival má nesúťažný charakter, prečo teda dve súťaže??

Ad. Divácky najlepší príspevok.
Poznáme to, stretne sa partia po festivale na pive a skôr alebo neskôr padne otázka: „Ktorý príspevok bol najlepší?“ spravidla sa nedostanú k jednotnému záveru...  Otázka je to ale zaujímavá!!!  Rozhodli sme sa dať možnosť návštevníkom festivalu odpovedať na túto neľahkú otázku hlasovaním...

Ad. Najlepšie video zo slovenských hôr (súťaž pre nezáujem autorov tento rok zrušená).
Do festivalu sme získavali príspevky z celého sveta, len Slovensko sa vytrácalo...  Ako lokálpatrioti začíname festival príspevkom zo Slovenska až potom sa rozbehneme do sveta. Stále ale bolo ťažšie takýto príspevok zohnať akoby nebolo na Slovensku čo filmovať?? Či dokonca strach dávať takýto príspevok do kontrastu z horami sveta? Oba tieto dôvody považujeme za smiešne, preto sme prišli s touto súťažou.  Sme radi, že pre tento rok s nami bude pri vyhodnotení spolupracovať ten, ktorého uznávame ako jedného z najlepších filmárov aktivít v horách, Paľo Barabáš.