Alastair Lee: Veľkí šejkovia

Špičkový britský horolezecký dobrodruh Leo Houlding rád vyhľadáva málo známe miesta našej planéty v prostredí, ktoré sa vymyká predstavám väčšiny ľudí o „normálnej“ prírode. Po Baffinovom ostrove či Antarktíde sa v tomto filme spolu s WaldomEtheringtonom, ktorý bol pôvodne stromolezec, vydali preskúmať dovtedy panenské púštne veže v Saudskej Arábii. Táto výprava im priniesla nielen nové zážitky, ale aj lezeckú zábavu v novom prostredí.